Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dane dobrowolnie podane w e-mailu lub formularzu są wprowadzane do bazy danych Chalet Cambra, zgodnie z Dekretem z mocą ustawy - D.L. 196/03 - o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celach księgowych, podatkowych, administracyjnych i handlowych. Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub w inny sposób przez Chalet Cambra, administratora danych, oraz inne osoby, którymi Chalet Cambra się posługuje do realizacji powyższych celów. Dane nie są w jakiegokolwiek sposób rozpowszechniane.

Administrator danych to::
Chalet Cambra
Via Compart 361, 23030 Livigno (SO)
Tel. +39 339 33.16.083
info@chaletcambra.com – www.chaletcambra.com

do którego można zwrócić się w każdej chwili z żądaniem w aktualizacji lub usunięcia danych zgodnie z postanowieniami dekretu z mocą ustawy.

Polityka prywatności Google

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google.

Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zrezygnować z plików cookie wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak może to uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.


© Copyright 2015 Chalet Cambra – Wszystkie prawa zastrzeżone.Własność intelektualna i ograniczenia korzystania

Treści i materiały na stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Możesz pobierać lub kopiować treści i inne materiały na tej stronie www.chaletcambra.com tylko do użytku osobistego i niekomercyjnego. Każde inne użycie jest zabronione i karalne zgodnie z przepisami prawa, o ile nie uzyskano uprzedniej pisemnej zgody Chalet Cambra. 

Chalet Cambra nie jest w żaden sposób odpowiedzialna i nie udziela żadnej gwarancji co do informacji, danych, odesłań do przedsiębiorców oraz ewentualnych nieścisłości technicznych lub o innym charakterze, które mogą pojawić się na stronie. Chalet Cambra nie ponosi zatem odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, niezależnie od ich charakteru lub formy, w jakiej występują, pozostające w związku z korzystaniem z niniejszego serwisu i/lub z wiadomości i informacji w nim zawartych.

Chalet Cambra zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub usunięcia wszelkiego rodzaju informacji i/lub programu zawartego na stronie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, a działanie takie nie pociąga za sobą żadnej odpowiedzialności.

Nazwy handlowe i logo, które pojawiają się na www.advmediastudio.com są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami towarowymi, które należą do Chalet CAMBRA lub osób trzecich i nie mogą być wykorzystywane w celach reklamowych bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego.